Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Tayfun UZBAY – Dekan

Prof. Dr. Muhsin KONUK – Üye

Prof. Dr. Sevil ATASOY – Üye

Prof. Dr. Elif ERHAN - Üye

Doç.Dr. Serhat ÖZEKES – Üye

Doç. Dr. Tunç ÇATAL – Üye

Yrd. Doç. Dr.Murat DEMİRER – Üye