Bologna Coordination

Faculty Coordinator: Asst. Prof. Dr. Ümit Taş

Computer Engineering Coordinator: Asst. Prof. Dr. Türker Ergüzel

Bioengineering Coordinator: Asst. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu

Industrial Engineering Coordinator: Asst. Prof. Dr. Murat Demirer

Molecular Biology and Genetics Coordinator (Turkish): Asst. Prof. Dr. Emel Kaşıkçı

Molecular Biology and Genetics (English) Coordinator: Asst. Prof. Dr. Pınar Öz